Feed your mind: brainfood! - Why is it important to feed your brain? - www.morethanmayo.com/brainfood | image: brainfood, copyright: More than Mayo foodconcepts - www.morethanmayo.com

Brainfood! – Waarom is het belangrijk om je brein te voeden?

Brainfood is de bom. Maar waarom eigenlijk? En wat is er nou zo fascinerend aan? In een reeks artikelen neem ik je mee op een ontdekkingstocht door onze hersenen. En kijken we naar de eigenschappen van voedingsmiddelen die hieraan bijdragen. Vandaag de intro: waarom is het zo belangrijk om je brein te voeden?

Feed your mind: brainfood! - Why is it important to feed your brain? - www.morethanmayo.com/brainfood | image: brainfood, copyright: More than Mayo foodconcepts - www.morethanmayo.comBrainfood by More than Mayo – copyright More than Mayo

Jij bent je brein

Voor het geval je het nog niet wist: ik ontwerp foodexperiences. Interactieve multi-zintuiglijke belevingen die – daar komt ‘ie – je brein voeden ;-) Daarmee bedoel ik dat ze je bewust maken van iets, je prikkelen om (anders) na te denken of bepaald¬†gedrag wel of niet te vertonen. Je brein is je grote controlekamer. Hier worden de beslissingen genomen, hier wordt je lichaam aangestuurd. Hier zitten je denkprocessen en je emoties. Jij bent je brein. ‘What you feed your mind, determines your appetite.’

Hongerige hersenen

Om goed te kunnen functioneren heb je een gezond, goed gevoed brein nodig. Dat doe je op verschillende manieren: je kunt het brein voeden met gedachten, met zuurstof, maar ook letterlijk, met voeding. Onze hersenen hebben serieus veel honger. Wel 20 procent van alles¬†wat we dagelijks eten gaat naar de hersenen. Bij normaal functioneren verbrandt ons¬†brein zo‚Äôn 420 calorie√ęn per dag. Dat staat gelijk aan meer dan zes kilometer hardlopen! Hallooo!

Eet jezelf slimmer en creatiever

Door voor ‘brainfood’ met¬†de¬†juiste voedingsstoffen te kiezen, help je je hersenen een handje. Cellen herstellen of worden vernieuwd, waardoor je je beter kunt concentreren, dingen beter kunt onthouden of beter kunt nadenken. Er zijn ook voedingsmiddelen die nieuwe energie leveren of je in een positieve stemming brengen; ook dat helpt als je ergens over moet nadenken of een oplossing voor iets moet vinden. Je kunt jezelf dus letterlijk slimmer en¬†creatiever eten.

‚ėÖ

Welke voeding is goed voor de verschillende breinfuncties? Daarover binnenkort meer! Stay tuned!

Feed your mind: brainfood! - Why is it important to feed your brain? - www.morethanmayo.com/brainfood | image: brainfood, copyright: More than Mayo foodconcepts - www.morethanmayo.comBrainfood by More than Mayo – copyright More than Mayo

Brainfood! – Why is it important to feed your brain?

Brainfood is tha¬†bomb. But why? And what’s so fascinating about it? In a series of articles I’ll take you on a journey to explore¬†our brains. We look what nutrients in¬†foods contribute to¬†our brain performance. Today we’ll start at the beginning: why is it so important to feed your brain?

You are your brain

In case you didn’t know: I design foodexperiences. Interactive multi-sensory experiences that – here comes – feed your brain ;-) What I mean by that is they make you (more) conscious¬†of something, they stimulate you to think (different) about something or to show or don’t show certain conduct. Your brain is your control room. Decisions are made here, this is where you control your body. This is where your¬†thought processes and emotions are being formed. You are your brain. ‘What you feed your mind, determines your appetite.’

Hungry brains

In order to function properly, you need a healthy well-nourished brain. You can nourish your brain in several ways: you can feed your brain with thoughts, with oxygen, but also literally; with food. Our brains are seriously hungry. 20 percent of everything we eat daily is absorbed by our brain. In normal functioning our brain burns about 420 calories each day. That is the equivalent of running more than six kilometers! Well helloooo!

Eat yourself smarter and more creative

By choosing¬†‘brainfood’ with¬†the right nutrients, you can¬†support¬†your brain. These foods can helps cells to repair or renew themselves, so you can concentrate, remember and think better, faster and smarter. There are also foods¬†that give you¬†new energy or put you in a positive mood. This also helps when¬†you have¬†to think about¬†something deeply or you need to find a solution for¬†something. You can eat¬†yourself literally smarter and more creative.

‚ėÖ

Which types of food are good for the different brain functions? More about that soon! Stay tuned!
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression