Feed your mind: Brainfood: Smart food - www.morethanmayo.com/brainfood-smart-food | image: smart food salmon, credits: Foodierecords - www.foodierecords.nl

Brainfood: voed je brein met smart food

Met mijn experiences voed ik je brein. Ze prikkelen je om na te denken, je ergens bewust van te worden of je anders te gaan gedragen. Maar… je kunt je brein ook letterlijk voeden! Door bewust je voeding te kiezen houd je je hersenfuncties op peil en bevorder je je prestaties. In een reeks artikelen neem ik je mee op een ontdekkingstocht door onze hersenen. En bekijken we voedingsmiddelen die hieraan bijdragen. Vandaag zetten we onze tanden in… smart food!

Als het op hersenen lijkt…

‘Brainfood’ is eten met voedingsstoffen die je hersenen helpen te presteren. Ze bevorderen de celopbouw of het celherstel. De slimmerds onder jullie hebben mijn artikel over focus food natuurlijk al gelezen :-) Er zijn verschillende voedingsmiddelen die je cognitieve functies verbeteren. Een aantal zijn er vrij makkelijk te herkennen. Ik zeg maar zo: als het op hersenen lijkt, dan is het er waarschijnlijk goed voor ;-) Zoals broccoli bijvoorbeeld. Rijk aan vitamine K en ijzer en daardoor goed voor de ontwikkeling van je brein. En natuurlijk de walnoot. Die lijkt echt op een setje hersenen en bevat goede vetten en vitaminen die je werkgeheugen verbeteren en je probleemoplossend vermogen vergroten.

Omegaslim

Je hebt vast wel gehoord dat vette vis goed voor je is. Je brein bestaat voor 60% uit vetzuren. Tweederde hiervan zijn Omega 3 vetzuren. En guess what: dat is precies waar zalm hartstikke vol mee zit. Zalm is de koning van de ‘brainfish’. Bovendien is het superlekker en kun je er eindeloos mee variëren: koken, bakken, stomen, grillen… mmm…. Eet een keer of twee in de week zo’n lekker vettig visje en stimuleer zo de ontwikkeling en het onderhoud van je hersenweefsel. Combineer het met andere slimme voedingsmiddelen, maak geniaal lekkere gerechten en eet jezelf klaar voor creatieve oplossingen, werk-breinbrekers of ingewikkelde examens.

Smartass recept

Zin om je brein een boost te geven? Maak deze heerlijke ‘Slimme-soep’!

Feed your mind: Brainfood: Smart food - www.morethanmayo.com/brainfood-smart-food | image: smart soup recipe, copyright: More than Mayo foodconcepts - www.morethanmayo.comRecipe: smart soup – copyright: More than Mayo

Brainfood: smart food

My foodexperiences feed your brain. They encourage you to think, become aware of to behave differently. But… you can also feed your brain literally! By consciously choosing what you eat, you keep your brain functions healthy and optimize your performances. In a series of articles I take you on a journey through our brains. And we take a closer look at foods that contribute to our brain functions. Today: smart food!

When it looks like a brain…

‘Brainfood’ is food with nutrients that help your brain to perform. They play an important role in cell construction or cell recovery. The smart ones among you have already read my article about focus food of course :-) There are various foods that improve your cognitive functions. Some are quite easy to recognize. I say: if it looks like brain, it’s probably good for it ;-) Lik broccoli, for example. Rich in vitamin K and iron and therefore good for your brain development. And of course the walnut, which literally looks like a brain. It contains good fats and vitamins that improve your working memory and increase your problem solving ability.

Omegasmart

You’ve probably heard that fatty fish is good for you. Your brain consists for 60% of fatty acids. Two thirds of these are Omega 3 fatty acids. And guess what: that’s exactly where salmon is packed with. Salmon is like the king of the ‘brainfish’. Besides, it’s super delicious and you can cook it, bake it, steam it, grill it… mmm…. So much variety! Eat fatty fish about two times a week and stimulate the development and maintenance of your brain tissue. Combine it with other smart foods, cook yummy dishes and eat yourself ready for creative solutions, work challenges or difficult exams.

Feed your mind: Brainfood: Smart food - www.morethanmayo.com/brainfood-smart-food | image: smart food broccoli, credits: Foodierecords - www.foodierecords.nlSmart food: broccoli – credits: foodierecords.nl

BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression