Feed your mind: Brainfood for entrepreneurs - What to eat for optimal performance? - www.morethanmayo.com/brainfood-ondernemers | image: blueberries and walnuts, credits: More than Mayo foodconcepts©

Brainfood voor ondernemers

Als ondernemer moet je veel kwaliteiten hebben. Je moet gefocust kunnen werken en slimme oplossingen bedenken. Je moet creatief en flexibel zijn. Dat vraagt om goede brandstof. Wat kun je als ondernemer het beste eten om je brein te voeden en optimaal te presteren? Wat zijn goede lunches om te zorgen dat je je optimaal kunt concentreren? En dat je energieniveau op peil blijft? Met deze handige do’s en don’ts presteer jij op je best!

Voed je brein

Om goed te presteren is het belangrijk om je brein goed te voeden. Wist je dat zo’n 20 procent van wat we eten naar onze hersenen gaat? Bij normaal functioneren verbrandt het brein zo’n 420 calorieën per dag. Dat staat gelijk aan meer dan zes kilometer hardlopen! Onze hersenen hebben serieus veel honger. Voed ze daarom goed en zorg dat ze de juiste voedingsstoffen binnen krijgen, zodat ze optimaal kunnen functioneren. Met welke voeding presteert ons ondernemersbrein het best?

Feed your mind: Brainfood for entrepreneurs - What to eat for optimal performance? - www.morethanmayo.com/brainfood-ondernemers | image: eggs, credits: More than Mayo foodconcepts©Eggs keep your brain healthy and improve your memory – photo credits: More than Mayo

Betere concentratie

Wil jij je goed kunnen concentreren? Eet dan volkorenbrood of havermout. Dat geeft je de energie om te focussen. Doe avocado op je boterham of maak sushi van volkoren rijst en avocado. De goede vetten die hierin zitten stimuleren de concentratie. Een kop koffie of groene thee erbij bevordert je alertheid en maakt je ‘ijzeren-focus-lunch’ compleet!

Een goed geheugen

Is een goed geheugen voor jouw werk van groot belang? Groene bladgroenten zoals spinazie en boerenkool bevatten voedingsstoffen om je geheugen sterk te houden. Tik er een gekookt eitje bij, strooi met wat pompoenpitten en maak zo je ‘supersterke-geheugen-salade’! Goed nieuws: ook pure chocolade (minimaal 72% cacao) helpt je geheugen een handje.

Eet jezelf slimmer

Sneller met met slimme oplossingen komen? Lunch dan met voedingsmiddelen die een beetje op een stel hersenen lijken,zoals broccoli en walnoot. Ook tomaten, bonen en amandelen bevatten antioxidanten, vetten, vitaminen en mineralen die helpen bij het optimaliseren van je brein. Maak hiermee bijvoorbeeld ‘geniaal-lekkere-taco’s’!

Eén ei maakt geen Einstein

Vette vis, zoals zalm en tonijn (omega 3) en (blauwe) bessen (antioxidanten en vitamine C) dragen bij aan alle breinfuncties en helpen je hersenen gezond te houden. Verwacht alleen niet dat je na één eitje, visje of broccolistronk ineens het volledige getal pi kunt onthouden ;-) Hersenen zijn een complex geheel van verbindingen die geleidelijk tot stand komen. Eten met regelmaat dus!

Dit artikel verscheen eerder op My Everlane

Feed your mind: Brainfood for entrepreneurs - What to eat for optimal performance? - www.morethanmayo.com/brainfood-ondernemers | image: broccoli, credits: More than Mayo foodconcepts©Broccoli improves your cognitive functions and brain development – photo credits: More than Mayo

Brainfood for entrepreneurs

As an entrepreneur you need to have many qualities. You must be able to work focussed and come up with smart solutions. You should be creative and flexible. All this requires good ‘fuel’ to keep you going. So what should entrepreneurs eat to feed their brain and keep their performance high? What are good lunches to make sure you can concentrate and keep a high energy level? With these do’s and don’ts you’re about to optimize your performance!

Feed your brain

To perform well, it is important to feed your brain properly. Did you know that about 20 percent of the food we eat goes to our brain? In normal situations, the brain burns about 420 calories a day. That’s equal to more than six kilometers of running! Our brain is very hungry. Therefore, feed it well and ensure that it gets the right nutrients so it can function optimally. What kind of nutrition is good for our ‘entrepreneurial’ brains?

Better concentration

Do you want to concentrate well? Eat whole-wheat bread or oatmeal. That gives you the energy to focus. Put avocado on your sandwich or make whole-grain rice and avocado sushi. The good fats in avocados stimulate concentration. A cup of coffee or green tea with it adds on to your alertness and completes your ‘iron-focus-lunch’!

Feed your mind: Brainfood for entrepreneurs - What to eat for optimal performance? - www.morethanmayo.com/brainfood-ondernemers | image: whole grains, credits: More than Mayo foodconcepts©Whole grains keep you mentally alert and help you focus – photo credits: More than Mayo

Good memory

Is good memory of great importance for your work ? Green leafy greens like spinach and kale. They contain nutrients to keep your memory strong. Add a boiled egg, sprinkle one some pumpkin seeds and make a ‘superstar-memory-salad’! Good news: dark chocolate (at least 72% cocoa) also helps your memory improve.

Eat yourself smarter

Do you need to come up with clever solutions fast? Incorporate foods that resemble a brain into your lunch, like broccoli and walnut. Next to that tomatoes, beans and almonds contain antioxidants, fats, vitamins and minerals that help to optimize your brain functions. Combine and make ‘geniously-delicious-tacos’!

Pile it up to remember Pi

Oily fish such as salmon and tuna (omega 3) and (blue)berries (antioxidants and vitamin C) contribute to all of our brain functions and help to keep our brains healthy. But don’t expect you can suddenly remember the full number of pi after eating one egg, fish or broccoli ;-) Your brain is a complex set of connections which gradually emerges. So eat your brainfood regulary! 

Feed your mind: Brainfood for entrepreneurs - What to eat for optimal performance? - www.morethanmayo.com/brainfood-ondernemers | image: blueberries and walnuts, credits: More than Mayo foodconcepts©Blueberries protect your braincells and walnuts improve your problem solving abilities – photo credits: More than Mayo
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression