Brainfood: voed je brein met memory food

Met mijn experiences voed ik je brein. Ze prikkelen je om na te denken, je ergens bewust van te worden of je anders te gaan gedragen. Maar… je kunt je brein ook letterlijk voeden! Door bewust je voeding te kiezen houd je je hersenfuncties op peil en bevorder je je prestaties. In een reeks artikelen neem ik je mee op een ontdekkingstocht door onze hersenen. En bekijken we voedingsmiddelen die hieraan bijdragen. Vandaag zetten we onze tanden in… memory food!

Memory food: egg – credits: foodierecords.nl

Geheugenboost met boerenkool

Goede breinprestaties vereisen goede voeding. Met ‘brainfood’ geef je je hersenen de voedingsstoffen die ze nodig hebben. Om de breincellen gezond te houden en bijvoorbeeld je geheugen een handje te helpen. Groene bladgroenten zoals spinazie en boerenkool bevatten vitamines en mineralen om je geheugen sterk te houden. Bovendien beschermen ze de breincellen en helpen ze zo om breinveroudering te vertragen. Vooral boerenkool is een echte geheugenbooster, vol breinbeschermende anti-oxidanten en vitamine K.

Denk aan een ei

Eet je regelmatig een eitje? Dan ben je echt slim! Eieren bevatten proteïne en vitamine B en zorgen voor goed werkende hersenfuncties, een scherp geheugen en goed denk- en leervermogen. Je mag gerust een paar eieren per week eten en je kunt ze heel goed als vleesvervanger gebruiken. Ook pompoenpitten doen wonderen voor je geheugen, met goede vetzuren, vitamines en zink. Rooster ze kort als lekkere snack of strooi ze over je ‘ik-vergeet-nooit-meer-wat-salade’ met boerenkool, spinazie en ei! :-)

Meer brainfood? Lees ook de artikelen over focus food en smart food!

 

Memory food: kale – credits: foodierecords.nl

Brainfood: memory food

My foodexperiences feed your brain. They encourage you to think, become aware of to behave differently. But… you can also feed your brain literally! By consciously choosing what you eat, you keep your brain functions healthy and optimize your performances. In a series of articles I take you on a journey through our brains. And we take a closer look at foods that contribute to our brain functions. Today: memory food!

Kale memory boost

Good brain performance requires good nutrition. With ‘brainfood’ you give your brain the nutrients it needs. To keep your brain cells healthy and to help your memory improve for instance. Collar greens like spinach and kale contain vitamins and minerals to keep your memory strong. And they protect the brain cells and help slow down brain aging. Especially kale is a real memory booster. Full of brain-protecting antioxidants and vitamin K.

Remember the egg

Do you regularly eat eggs? You are very smart! Eggs contain protein and vitamin B and they make sure your brain functions work well. Next to that they sharpen your memory and improve your thinking and learning ability. You can eat several eggs a week and you can use them as a meat substitute. Pumpkin seeds also work miracles for your memory. They contain good fatty acids, vitamins and zinc. Roast them as a snack or sprinkle them on your ‘I’ll-never-forget-anything-anymore-salad’ with kale, spinach and egg! :-)

More brainfood? Read the articles on focus food and smart food

Feed your mind: Brainfood: Memory food - www.morethanmayo.com/brainfood-memory-food | image: memory food pumpkin seeds, credits: Foodierecords - www.foodierecords.nlMemory food: pumpkin seeds – credits: foodierecords.nl

BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression