Eating out: HoneyBrains - a food concept that feeds your body and your brain - www.morethanmayo.com/brainfood-foodconcept-honeybrains | image: HoneyBrains, source: honeybrains.com

Brainfood concept: HoneyBrains

Brainfood rules! Dat vind ik niet alleen, neeeee… er is nu zelfs een plek waar¬†voedsel voor je brein de hoofdrol speelt: HoneyBrains. HoneyBrains is een nieuwe horecazaak slash foodexperience in New York. Hier serveren ze naast¬†lekkere, breinvoedende gerechten, ook de¬†kennis die je nodig hebt¬†om je leven te transformeren.

(English version below Dutch ‚Üď)

Kennis als basis: learn & live

Een van de oprichters van HoneyBrains¬†is een neuroloog die jarenlang bestudeerde hoe voeding en leefstijl hersenfuncties be√Įnvloeden. Zijn onderzoek leidde tot de start van HoneyBrains:¬†een combinatie van een restaurant, winkel en een plek voor voorlichting over brainfood en het welzijn van mensen. Wetenschappelijke kennis over de gezondheid van de hersenen wordt hier vertaald naar¬†voedingsmiddelen, dranken, en ervaringen.

Eating out: HoneyBrains - a food concept that feeds your body and your brain - www.morethanmayo.com/brainfood-foodconcept-honeybrains | image: honey, source: adweek.comHoney by HoneyBrains Рimage source: adweek.com

Vertaling naar voeding: grow & give

Bij¬†HoneyBrains gaat het over met¬†aandacht kiezen en het combineren van ingredi√ęnten (op basis van wetenschappelijke kennis)¬†tot¬†gezonde en smaakvolle recepten. Dit L.I.F.E. proces vormt het hart van het concept. L staat voor ‘love’, I voor¬†‘ingredients’, F voor ‘flavor &¬†fun’¬†en¬†E staat voor¬†‘education’. ¬†Er is niets belangrijker dan ‘leven’, zegt HoneyBrains.¬†Als we gezond zijn en onszelf goed voelen, kunnen we¬†inspiratie en motivatie geven aan anderen.

HoneyBrains for life

Hun wetenschappelijke basis blijft volop in ontwikkeling. Ze blijven¬†leren op het gebied van gezondheid van lichaam en brein. En zullen op basis daarvan voortdurend hun concept blijven aanscherpen. Zoals ze zelf zeggen: ‘We zijn nu slechts aan het begin van de HoneyBrains reis, we blijven elke dag ontdekken zodat we onze klanten kunnen voorzien van ervaringen om hun leven te verbeteren.’

Eating out: HoneyBrains - a food concept that feeds your body and your brain - www.morethanmayo.com/brainfood-foodconcept-honeybrains | image: food groups, source: honeybrains.comFood groups at HoneyBrains – image source: honeybrains.com

Brainfood concept: HoneyBrains

Brainfood rules! And that’s not only my opinion :-)¬†Now there’s a place where food for your brain is leading: HoneyBrains. HoneyBrains is a new food experience in New York City. Here they not only serve tasty, nourishing brainfood, but also the knowledge you need to transform your life.

Learn & live

One of the founders of HoneyBrains is a neurologist who spent¬†many years studying how diet and lifestyle influence the brain and it’s functions. His research led to the launch of HoneyBrains: a combination of a restaurant, shop and a place for education about brainfood and overall¬†well-being. Scientific knowledge about¬†brain health¬†translated¬†into¬†food, beverage and experiences.

Eating out: HoneyBrains - a food concept that feeds your body and your brain - www.morethanmayo.com/brainfood-foodconcept-honeybrains | image: honey bar, source: honeybrains.comHoney bar Рimage source: honeybrains.com

Grow & give

At HoneyBrains it’s¬†about choosing consciously¬†and combining ingredients (based on scientific knowledge) to healthy and tasty recipes. This so called L.I.F.E. process is the heart of the concept. L stands for ‘love’, I for ‘ingredients’, F for ‘flavor &¬†fun’ and E stands for ‘education’. Like founders¬†say: ‘There is nothing more important than ‘life’.¬†If we are healthy and we feel good, we can give¬†inspiration and motivation to others.’

Honey Brains for life

Their scientific base will be developing constantly. They continue to learn in the field of brain and body health. And and they’ll keep improving¬†their concept with¬†new knowledge. As they say themselves: ‘We are only at the beginning of the Honey Brains journey, we continue to discover every day so that we can keep providing experiences to improve the lives of our customers.’
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression