Feed your mind: brainfood: Focus food - www.morethanmayo.com/brainfood-focus-food | image: focus food avocado, credits: Foodierecords - www.foodierecords.nl

Brainfood: voed je brein met focus food

Met mijn experiences voed ik je brein. Ze prikkelen je om na te denken, je ergens bewust van te worden of je anders te gaan gedragen. Maar… je kunt je brein ook letterlijk voeden! Door bewust je voeding te kiezen houd je je hersenfuncties op peil en bevorder je je prestaties. In een reeks artikelen neem ik je mee op een ontdekkingstocht door onze hersenen. En bekijken we voedingsmiddelen die hieraan bijdragen. Vandaag zetten we onze tanden in… focus food! 

Ahaaa…vocado!

Ik schreef eerder over waarom het belangrijk is om je brein te voeden en wat brainfood voor je doet. Samenvattend: door ‘brainfood’ met de juiste voedingsstoffen te eten, help je je hersenen een handje. Cellen herstellen of worden vernieuwd, waardoor bijvoorbeeld je focus en concentratie verbeteren. Avocado is zo’n focusbooster. Het is je ‘big fat fruit friend’ vol goede (enkelvoudig onverzadigde) vetten. Vet? Ja, vet. Je brein bestaat voor zo’n 60 procent uit vet, dus een avocado is vet goed voor je breinonderhoud en – ontwikkeling. Hij zorgt voor een goede bloedtoevoer en helpt je te concentreren.

Energie voor concentratie

Nog zo’n voedingsmiddel dat je helpt te focussen is havermout. Veel mensen eten dit als ontbijt en je brein is hier blij mee. Volkoren granen – in havermout, maar ook in volkoren brood of rijst – zijn je brandstof. De langzame koolhydraten geven je energie voor aandacht en concentratie. En houden je de hele dag mentaal alert. Het zijn dieseltjes, dus het duurt even voor ze op gang komen. Heb je snel energie nodig, doe dan wat fruit in je havermout. Hierin zitten snelle koolhydraten die je een instant boost geven. Als die zijn uitgewerkt, zijn de complexe koolhydraten in de volkoren granen opgewarmd en klaar om jou de dag door te helpen.

Focus recept

Zin om je brein een boost te geven? Maak deze lekkere ‘Focus-sandwich’!

Feed your mind: brainfood: Focus food - www.morethanmayo.com/brainfood-focus-food | image: focus sandwich recipe, copyright: More than Mayo foodconcepts - www.morethanmayo.comRecipe: focus sandwich – copyright: More than Mayo

Brainfood: focus food

My foodexperiences feed your brain. They encourage you to think, become aware of to behave differently. But… you can also feed your brain literally! By consciously choosing what you eat, you keep your brain functions healthy and optimize your performances. In a series of articles I take you on a journey through our brains. And we take a closer look at foods that contribute to our brain functions. Today: focus food!

Ahaaa … vocado!

Before, I wrote about why it’s important to feed your brain and what brainfood does for you in general. In summary: by eating ‘brainfood’ with the right nutrients, you help your brain to develop itself. To restore or renewe cells. This way your brain functions like focus and concentration improve. Avocado is a real focus booster. It’s your big fat fruit friend full of good (monosaturated) fats. Fat? Yes, fat. Your brain is composed of about 60 percent fat, so they have a lot in common. Avocados are good for your brain maintenance and they help your brain develop. They ensure your blood supply stays stable and help you concentrate.

Energy for concentration

Another food that helps you focus is oatmeal. A lot of you have this for breakfast and your brain is pretty content with that. Whole grains – in oatmeal, but also in whole grain bread or rice – are your fuel. The slow carbohydrates give your energy for attention and concentration. And keep you mentally alert throughout the day. They are quite slow, these guys, so it takes a while before they get going. If you need energy quickly, put some fruit in your oatmeal. Their fruit sugars and quick carbohydrates will give you an instant boost. When they have been worked out, the complex carbohydrates in the oats are warmed up and ready to get you through the day!

Feed your mind: brainfood: Focus food - www.morethanmayo.com/brainfood-focus-food | image: focus food oatmeal, credits: Foodierecords - www.foodierecords.nlSmart food: broccoli – credits: foodierecords.nl

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression