From the kitchen: Interactive brainfood expo at Creative Life event - www.morethanmayo.com/brainfood-experience-creative-life | image: creativity shots, credits and copyright: More than Mayo foodconcepts

Uit More than Mayo’s keuken: brainfood experience op Creative Life event

Het event ‘Creative Life’ vond van 24 t/m 26 maart voor het eerst plaats in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Een mooie plek voor More than Mayo om een interactive expositie neer te zetten over hoe je jezelf creatiever kunt eten. En een mooie kans om te laten zien hoe een More than Mayo experience eruit kan zien. Creative brainfood it is!

Voed je brein en eet jezelf creatiever

Zoals ik altijd zeg: foodexperiences voeden je brein figuurlijk, maar er is ook eten dat je brein letterlijk voedt. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat je geheugen verbetert, je je beter kunt concentreren of ze optimaliseren de hersenwerking. Onmisbaar als je creatief werk doet, zoals de bezoekers van ‘Creative Life‘. Mijn interactieve expositie over dit ‘brainfood’ gaf hierin inzicht op verschillende manieren: bezoekers konden zien en lezen welke voedingsmiddelen hun brein in creatieve conditie houden, ze konden een creativiteitsshotje komen halen, hun hersens trainen met een ‘braingame’ en ze konden recepten meenemen voor thuis. Een echte experience waarbij de zintuigen geprikkeld en interactie gestimuleerd wordt!

From the kitchen: Interactive brainfood expo at Creative Life event - www.morethanmayo.com/brainfood-experience-creative-life | image: blueberries & walnuts, credits and copyright: More than Mayo foodconceptsBlueberries and walnuts are very good for your brain – copyright: More than Mayo

Communiceren met een interactieve expositie

Tegelijk liet de expositie mensen aan den lijve ervaren hoe communicatie door middel van een experience werkt. Door ze letterlijk ín een beleving te laten stappen, kon ik ze uitleggen wat mijn werk inhoudt en hoe je meerdere zintuigen kunt prikkelen om een boodschap of visie over te brengen. Dit is één voorbeeld van hoe je een experience zou kunnen opzetten. Een expositie is ook geschikt om te communiceren over andere onderwerpen, denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van koffie, eetgewoontes in Japan of de toekomst van de keuken. Supertof voor in de algemene ruimte op een event, als beursstand of als onderdeel van een tentoonstelling.

Ben jij geïnteresseerd in een interactieve expositie? Organiseer je een event of tentoonstelling waar dit goed zou passen?

— NEEM CONTACT OP

 

From the kitchen: Interactive brainfood expo at Creative Life event - www.morethanmayo.com/brainfood-experience-creative-life | image: interactive exposition, credits and copyright: More than Mayo foodconceptsThe interactive exposition at the Creative Life event – copyright: More than Mayo

Brainfood experience at Creative Life event

24 to 26 March, the event ‘Creative Life’ took place in the Werkspoorkathedraal in Utrecht. A beautiful location for More than Mayo to set up an interactive exhibition about how to feed your brain and become more creative through nutrition. And a good opportunity to show what a More than Mayo foodexperience can look like. Creative brainfood it is!

Feed your brain and become more creative 

As I always say: foodexperiences feed your brain figuratively. But there is also food that feeds your brain líterally. This means, for example, that there’s food to improve your memory or your concentration. And food to optimize your brain functions. Indispensable when you do creative work, like the visitors of the ‘Creative Life’ event. My interactive exhibition about this brainfood gave insights into the subject in several ways: visitors could see and read which foods maintain their brain in creative condition, they could grab a creativity shot, train their brain with a ‘braingame’ and they could take recipes with them to try at home. A true foodexperience that stimulates the senses and provokes interaction!

From the kitchen: Interactive brainfood expo at Creative Life event - www.morethanmayo.com/brainfood-experience-creative-life | image: broccoli, credits and copyright: More than Mayo foodconceptsBroccoli is the secret magic ingredient for you brain! – copyright: More than Mayo

Communication through an interactive exhibition

At the same time, the expo was the perfect opportunity for people to experience themselves how communication through a foodexperience works. By letting them get involved in this interactive exposition, I could explain them what my work means and how multiple senses can be stimulated to convey a message or vision. This is just one example of how create a foodexperience. An interactive exposition is also suitable for communication about other subjects, for example, the history of coffee, eating habits in Japan or the future of the kitchen. Very cool to set up at an event, as a stand at trade fair or as part of a larger exhibition.

Are you interested in an interactive expo? Are you organizing an event or exhibition where this would be a cool addition?

— CONTACT US
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression