Eating out: Intelligentia ICE, a unique food concept - www.morethanmayo.com/foodconcept-intelligentia-ice | image: aroma therapy chocolates, credits: More than Mayo foodconcepts

Belevingsconcept: Intelligentia ICE

Intelligentia ICE was één van onze stops tijdens de de Dutch Design Week. Bij deze conceptuele ijsbar kun je je zintuigen prikkelen met bijzondere smaken ijs én chocolade. Maar daar blijft het niet bij, want deze producten zijn voor de bedenkers van dit concept ‘slechts een medium voor smaak en beleving’. Bijzonder!

Mensen verrassen en stimuleren om anders naar eten en drinken te kijken

Bjorn Cocu, de eigenaar van het bijzondere smaakconcept Intelligentia ICE, heeft een ambitie en interesse die verder gaat dan ijs en chocolade. Hij is óók specialist op het gebied van water, wijn, koffie en thee. Maar bovenal experimenteert en innoveert hij. Bedenkt samen met zijn vriendin Sabine Gubbels, food & belevingsdesigner, nieuwe manieren om mensen te verrassen en ze te stimuleren om anders naar eten en drinken te kijken. Mensen uitdagen iets nieuws te proeven en ze eten en drinken laten beleven in plaats van consumeren. Eigenlijk zoals More than Mayo dat ook ambieert :-)

Eating out: Intelligentia ICE, a unique food concept - www.morethanmayo.com/foodconcept-intelligentia-ice | image: aroma therapy chocolates, image source: karlijnskitchen.comAroma therapy chocolates – image source: karlijnskitchen.com

Aroma Therapy Diner

Tijdens de Dutch Design Week (en nog tot het eind van dit jaar, reserveren kan hier) organiseerde Intelligentia ICE een bijzonder belevingsdiner: het Aroma Therapy Diner. Voor dit diner is een speciaal parfum ontwikkeld, met verschillende geurnoten. Elke gang bevat één van die noten als primaire geur en bij het dessert komen alle noten samen tot het complete parfum. Proeven met je neus dus! Ook vorig jaar creëerden ze zo’n bijzonder diner: I eat, therefore I am. Een belevingsdiner en persoonlijkheidstest in één. De persoonlijkheidstypen (op basis van het enneagram) vind je ook terug in de bonbon en macaron collectie.

Feeding Identity

De Feeding Identity bonbon collectie is gebaseerd op de enneagram persoonlijkheidstest. De collectie bestaat uit 9 verschillende bonbons en macarons, passend bij de 9 verschillende persoonlijkheidstypen. Op de website kun je zien welk type je bent. Globaal dan, want de hele test bestaat uit 144 stelling en deze uit 1 keuze. De bijbehorende bonbons en macarons hebben unieke smaakcombinaties, zoals rode wijn – balsamico en ananas – roze peper. Een mooi ‘persoonlijk’ kado voor de feestdagen!

Intelligentia wil blijven ontwikkelen, groeien en uitdagen. Ik weet zeker dat we nog meer bijzonders van ze kunnen verwachten…

Experience concept: Intelligentia ICE

Intelligentia ICE was one of our stops at the Dutch Design Week. In this conceptual ice cream bar, you can stimulate your senses with extraordinary ice cream and chocolate flavors. But it doesn’t end there, because these products are for the creators of this concept ‘no more than a medium for taste and experience’. Amazing!

Eating out: Intelligentia ICE, a unique food concept - www.morethanmayo.com/foodconcept-intelligentia-ice | image: Intelligentia ICE shop, credits: More than Mayo foodconceptsIntelligentia ICE shop & taste bar – photo credits: More than Mayo

Surprise people and encourage them to look differently at food

Bjorn Cocu, the owner of this unique flavor concept Intelligentia ICE, has ambition and interest that go beyond ice cream and chocolate. He is also a specialist in the field of water, wine, coffee and tea. But most of all he’s a master in experiments and innovation. Together with his girlfriend Sabine Gubbels, food & experience designer, he thinks up new ways to surprise people and encourage them to look differently at food and drinks. Challenges people to try something new and let them experience their food, instead of just consuming it. Just like More than Mayo’s ambition :-)

Aromatherapy Dinner

During Dutch Design Week Intelligentia ICE organized a special dining experience: the Aromatherapy Dinner. For this dinner a special perfume was developed, with different fragrance notes. Each course includes one of the notes as a primary scent and at dessert, all the notes come together and form the complete perfume. Tasting with your nose! Last year they also created a unique dinner: I eat, therefore I am. A dining experience and personality test combined. The enneagram personality types  from this dinner were also used to create the chocolate and macaroon collection.

Eating out: Intelligentia ICE, a unique food concept - www.morethanmayo.com/foodconcept-intelligentia-ice | image: aroma therapy chocolates, credits: More than Mayo foodconceptsAroma therapy chocolates – photo credits: More than Mayo

Feeding Identity

The chocolate and macaroon collection based on the enneagram personality test, is called Feeding Identity. The collection consists of 9 different chocolates and macarons, matching the 9 different personality types. On the website you can check which type you are. The accompanying chocolates and macarons have unique flavor combinations, like red wine – balsamic vinegar and pineapple – pink pepper. A nice ‘personal’ gift for the holidays!

Intelligentia ICE keeps on developing and growing. I’m sure many more cool concepts are yet to come…
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression