Organising - copyright More than Mayo | Photography by Anja Roubos

Assumption: the mother of all f*ck ups

“Wat goed dat je een week voor productie alle afspraken nog een keer dubbelcheckt”, zegt mijn opdrachtgever. “Daardoor kun je zaken die op de dag zelf anders lopen ook zo goed opvangen en lopen je events altijd gesmeerd. Zo fijn!” Ze kijkt er opgewekt en vriendelijk bij. En ik kijk ietwat glazig terug.

(English version below Dutch ↓)

Nooit een generale repetitie

Ze bedoelde het als een oprecht compliment, mijn opdrachtgever. Maar voor mij is het volstrekt normaal. Alles vooraf uitdenken, structureren, organiseren en controleren. In mijn hoofd die complete campagne opbouwen en afspelen. Opnieuw en opnieuw. In mijn werk is er nooit een generale repetitie. Het is altijd meteen voor de echt. Dan laat ik niets aan het toeval over. Maar blijkbaar is dat bijzonder en valt het zelfs iemand op met jarenlange ervaring in publieksprogrammering.

Design, plan, check, check, check! ✔️

Nog voor mijn Communicatie-master studeerde ik Facility Management en zag ik mezelf al bijna als grote-events-manager bij de Jaarbeurs. Met zo’n oortje in op weg naar hal 9 om een brandje te blussen bij een standhouder. Tot ik me realiseerde dat ik nóg liever het masterplan wilde bedenken: de strategie waarvan dat event een onderdeel is – en verder ging studeren. Verbeelden en organiseren heeft geen opleiding mij echter hoeven te leren. Ontwerpen, plannen, checken. Dat zat er altijd al in.

Ontwerpen - copyright More than Mayo | Photography by Anja Roubos

Are you ready to fly with me?

Ik zeg het wel eens van mezelf: ik organiseer met militaire precisie. En assumption is echt the mother of all fuck ups. Voor mij is elke opdracht een puzzel waarvan alle stukjes op een bepaald moment in elkaar moeten vallen. Dat lukt alleen als je vooraf een goed beeld vormt en daar gestructureerd naartoe werkt. En niets als vanzelfsprekend aanneemt. “Ik heb ze drie weken geleden gesproken, het zal wel goed komen”, zul je mij niet snel horen zeggen. “Three days before deadline, are you ready to fly with me?” “Hooyah!”, wil ik horen :-)

Is het dan nog wel leuk om met mij te werken, vraag je je af? Ik werp even een blik op de kast vol lieve bedankjes en complimenten van (tijdelijke) collega’s en opdrachtgevers. Ik denk het wel ;-)

✔︎

Kun jij tijdelijk een ervaren marcom-commando gebruiken die een strak georganiseerd project wegzet? Een creatieve allrounder die jouw aanvalsstrategie tot in de puntjes uitstippelt? En samen met jou de markt te verovert? Neem contact op!

Assumption: the mother of all f*ck ups

“Wow, you always double-check all appointments a week before production…?”, my client says. “That’s why your events always run smoothly and you can handle sudden hickups if they might occur. That’s a great way of working.” She looks at me with a cheerful and friendly smile. And I think my face just expressed a big question mark…

No dress rehearsals

My clients remark was intended as a sincere compliment. But for me my way of working is just the way I work. Plan, structure and check everything in advance. Design the complete event in my head -or campaign- and run it over and over in my mind. In my work there are no dress rehearsals. So I leave nothing to chance. But apparently that’s special and noted by someone with years of experience in public programming.

Organiseren - copyright More than Mayo | Photography by Anja Roubos

Design, plan, check, check, check! ✔️

Before my Communications master I studied Facility Management and I almost saw myself working as an event manager at big trade fairs. Planning, organizing and solving problems for exhibitors. Until I realized that I what I really wanted was to design the master plan: the strategy in which an event takes part. So I took the master just that. No university had to teach me to imagine and organise though. Design, plan, check. That has always been in my system.

Are you ready to fly with me?

I sometimes say about myself that I work with military precision. And assumption really ís the mother of all fuck ups. For me, every assignment is a puzzle in which all pieces have to fit together at a certain moment. You’ll only manage to do so if you envision the finished image beforehand and work towards that in a structured manner. And assume nothing. “I spoke to them three weeks ago, it’ll be fine,” is something that you’ll never hear me say. “Three days before deadline, are you ready to fly with me?” “Hooyah!” is what I want to hear :-)

So now you wonder if it’s actually fun to work with me…? Let’s take a swift look at the cupboard filled with sweet thank you notes and cards with compliments from (temporary) colleagues and clients. I think that’s affirmative ;-)

✔︎

Do you want to work with an experienced marketing and communications commander? Who organises your project with a keen eye for the bigger picture, without losing track of the details? A creative all-rounder that defines your attack strategy and helps you to conquer the market? Let’s get in touch!
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression