Experience review: A la mano food experience - www.morethanmayo.com/a-la-mano-food-experience | image: eating with your hands - copyright: Anisa Xhomaqi, source: mediamatic.net

Experience review: A La Mano food experience

A La Mano is een diner in de serie ‘Neo-Futurist dinners’ van Mediamatic. Een eetbeleving waarbij tijdens het diner geen bestek gebruikt werd, we aten alle gangen met onze handen. Van een ‘frozen cocktail’ tot pasta met tomatensaus, van een stronkje witlof tot het dessert met crumble en crème.

(English version below Dutch ↓)

Smaak verrijkt met tast

Volgens de beschrijving op de website is A La Mano ‘een culinaire ervaring in zes gangen waarbij smaak verrijkt wordt met tast. Zonder bestek of servies gebruiken we onze handen om voedsel op een andere wijze te ontdekken en ervan te genieten. Een intieme herontdekking van onze tastzin.’ Een bijzondere beleving dus. Op naar Amsterdam.

Experience review: A la mano food experience - www.morethanmayo.com/a-la-mano-food-experience | image: frozen cocktail - copyright: Anisa Xhomaqi, source: mediamatic.net First course: frozen cocktail – photo by: Anisa Xhomaqi, image source: mediamatic.net

Zuur en umami, koud en warm

We mochten aan een lange tafel plaatsnemen. Zónder bestek, maar met bosjes kruiden erboven. Fooddesigner Giulia praatte ons door het diner heen, terwijl chef Tommaso in de keuken het eten klaarmaakte. Voordat we gingen eten wasten we gezamenlijk onze handen met limoen. De eerste gang was een ‘frozen cocktail’: een bevroren sapje dat heel koud en vrij zuur en bitter was. Hup, zintuigen aan. Daarna een warm paddenstoelensoepje met extra paddenstoelextract – umami. De kruiden mochten we zelf toevoegen, leuk!

Met je handen van tafel eten

Bij de derde gang werd de pasta met tomatensaus óp de tafel geserveerd. Nu eet ik zelf best graag met mijn handen. Maar pasta met saus en risotto – de vierde gang – behoorden nog niet tot mijn ‘mag je met je handjes eten-repertoire’. Zo ook de vijfde gang, een gekaramelliseerd witlofstronkje met aardappelpuree en groene salsa. Ook het toetje werd óp tafel opgemaakt en direct van de tafel gegeten. Een crème, peer en perenmoes, chcoladecrumble en krokant filodeeg. Met koffie en rum om zelf erop te spuiten.

Experience review: A la mano food experience - www.morethanmayo.com/a-la-mano-food-experience | image: soup in a hand bowl - copyright: Anisa Xhomaqi, source: mediamatic.net Second course: mushroom soup – photo by: Anisa Xhomaqi, image source: mediamatic.net

Een goed opgezet experiment

Het eten was goed uitgedacht, al zaten er in gang vier tot en met zes wel steeds crèmepjes en pureetjes – een paar andere textuurtjes was leuk geweest. De gerechten prikkelden de smaak en tastzin, het diner liep soepel en vlot en het was leuk dat je soms zelf nog iets kon toevoegen aan een gerecht, zoals kruiden of koffiespray. Wat ik persoonlijk minder vond was dat het na een paar gangen een beetje een bende wordt. Na gang vier realiseerde ik me dat je met heel veel mensen tegelijk in eten zit te graaien… euh, ieuw? Maar overall een leuk experiment.

Neo-Futurist dinners

Mediamatic organiseert sinds zomer vorig jaar de serie ‘Neo-Futurist dinners’: een programmalijn waarin eten, kunst en wetenschap samenkomen. Tijdens multisensorische gastronomische belevingen wordt eten in allerlei kleuren en vormen – en op de meest onverwachte manieren – geserveerd. Het idee hiervoor is losjes gebaseerd op de ideeën van de Italiaanse Futuristen en het Futurist Cookbook van Marinetti.

Ik bezocht eerder The Chromatic Dinner en Dimension Air.

Experience review: A la mano food experience - www.morethanmayo.com/a-la-mano-food-experience | image: spaghetti by hand - copyright: Anisa Xhomaqi, source: mediamatic.net Third course: spaghetti with tomato sauce – photo by: Anisa Xhomaqi, image source: mediamatic.net

Experience review: A La Mano foodexperience

A La Mano is a dinner in the series ‘Neo-Futurist dinners’ by Mediamatic. An eating experience. During the entire dinner no cutlery was being used, so we ate all the courses with our hands. From a ‘frozen cocktail’ to pasta with tomato sauce. And from caramelized endive to a dessert with crumble and crème.

Flavor enriched with touch

According to the description on the website, A La Mano ‘is a culinary experience in six courses in which taste is enriched with touch. Without cutlery or crockery, we use our hands to discover and enjoy food in a different way. An intimate rediscovery of our sense of touch.’ Had to experience it for myself. Let’s go to Amsterdam.

Experience review: A la mano food experience - www.morethanmayo.com/a-la-mano-food-experience | image: risotto by hand - copyright: More than MayoFourth course: risotto with celeriac – photo by: More than Mayo

Sour and umami, hot and cold

We were invited to sit at a long table. Without cutlery on it, but with bunches of herbs above our head. Food designer Giulia talked us through the dinner, while chef Tommaso cooked the food in the kitchen. Before the first course was served, we all washed our hands with lime. The first course was a ‘frozen cocktail’; a frozen juice that was very cold and quite sour and bitter. Senses on! The second course was a hot mushroom soup with extra mushroom extract – umami. And we could add the herbs ourselves, such a nice detail!

Eating with your hands, directly from the table

The third course got a little messier: pasta with tomato sauce, served ón the table. Now, I like to eat with my hands. But pasta with sauce and risotto – the fourth course – don’t really belong to my ‘you may eat this with your hands-repertoire’. The same goes for the fifth course, caramelised endive with mashed potatoes and green salsa. The dessert was also made right ón the table and eaten directly fróm the table. A sweet crème, pear and pear purée, chcolate crumble and crispy filo pastry. With coffee and rum to spray on yourself.

Experience review: A la mano food experience - www.morethanmayo.com/a-la-mano-food-experience | image: dessert on the table - copyright: Anisa Xhomaqi, source: mediamatic.net Sixt course: spaghetti with tomato sauce – photo by: Anisa Xhomaqi, image source: mediamatic.net

A well-designed experiment

The food was well thought out. Although courses 4 to 6 all contained purees and crèmes – a few other textures would have been nice. The dishes stimulated taste and sense of touch, the dinner went smooth and had a nice pace and it was nice that sometimes you could add something to a dish yourself, such as herbs or coffee spray. What I personally liked less was that after a few courses it was a bit of a mess. After course four I realized that you are basically digging into food with a lot of people… ehm, ieuw? But overall a fun experiment.

Neo-Futurist dinners

Since the summer of last year Mediamatic runs the series ‘Neo-Futurist dinners’: a programme line in which food, art and science are brought together. During these gastronomical experiences, you will be engulfed in a multi-sensory dinner scene, being served food in all colours and shapes in the most unexpected ways. The idea for this series is loosely inspired on the ideas of the Italian Futurists and Marinetti’s Futurist Cookbook.

I previously visited The Chromatic Dinner and Dimension Air.
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression