From the kitchen: 5 questions about entrepreneurship - www.morethanmayo.com/5-vragen-ondernemerschap | image: leap, copyright: More than Mayo foodconcepts

5 vragen over… ondernemerschap

Op 1 januari 2016 werd ik fulltime ondernemer. Inmiddels heb ik er dus een vol jaar ondernemerschap op zitten. In dat jaar kreeg ik veel complimenten (‚ÄėWat dapper en inspirerend!‚Äô) en nog veel meer vragen over mijn grote stap en mijn werk. In dit artikel beantwoord ik de 5 meest gestelde vragen.

(English version below Dutch ‚Üď)
From the kitchen: 5 questions about entrepreneurship - www.morethanmayo.com/5-vragen-ondernemerschap | image: chances, copyright: More than Mayo foodconcepts

Vond je het niet doodeng om fulltime ondernemer te worden?

Jawel. Volgende vraag ;-)
Nee, zonder gekheid, nat√ļ√ļrlijk is dat spannend, d√Ļh‚Ķ Maar het was wel het moment. Ik had er 10 jaar loondienst op zitten, waarvan 7,5 jaar bij mijn laatste werkgever. Het was sowieso tijd voor iets nieuws en ik was al een jaartje of 2 parttime aan het ondernemen. Twee parttime banen combineren is geen doen; zeker niet als de ene baan er een is met verantwoordelijkheid en de andere een eigen onderneming. En ik wilde mijn eigen bedrijf zo graag een kans geven. Niet tot mijn 80ste denken: ‚ÄėWat als ik het toch geprobeerd had?‚Äô. Dan zit er niets anders op en moet je gewoon in het diepe springen.

Mis je het niet om een baan te hebben; mis je geen collega’s?

Bij mijn laatste baan had ik serieus de leukste collega‚Äôs ever. Maar met veel van deze mensen heb ik nog contact, dus die hoef ik niet te missen. En om elke dag dezelfde hoofden te zien‚Ķ Nee, dat mis ik niet ;-) Mijn mede-ondernemers zijn nu mijn collega‚Äôs en ik zorg ervoor dat ik elke week wel een aantal mensen spreek. Ik vind het heel interessant om met elkaar onze ervaringen over het ondernemerschap te delen. Wat ik wel soms mis is een ‚Äėpartner‚Äô. Het lijkt mij heel fijn om met z‚Äôn twee√ęn een bedrijf te hebben. Iemand waarmee je een klik hebt en goed kunt samenwerken, die je vooral aanvult op de vlakken waar je zelf minder sterk in bent en met wie je kunt sparren over de ‚Äėbusiness‚Äô. Ik vind het fijn om in een team te werken.

Hoe zet je jezelf aan het werk?

Nou gewoon, ik maak een kop koffie, start mijn computer op en ga aan de slag. Eerlijk: ik heb er totaal geen moeite mee om aan het werk te gaan en de hele dag door te werken. De mensen die het mij vragen hebben schijnbaar meer zin om de was te doen of te gaan shoppen ;-) Maar daar heb ik geen last van. Ik maak elke week een weekplanning en elke dag een to-do lijst die ik doorwerk. Er is altijd werk te doen en het is allemaal voor een goed doel: mijn eigen bedrijf. Doordat ik voornamelijk vanuit huis werk, is de verleiding groot om te blijven werken. Ik moet dus juist bewust de tijd nemen om te ontspannen.

From the kitchen: 5 questions about entrepreneurship - www.morethanmayo.com/5-vragen-ondernemerschap | image: success, copyright: More than Mayo foodconcepts

Hoe kom je aan opdrachten en hoe deal je met onzekerheid?

Ik investeer veel tijd in nieuwe contacten en bestaande relaties. Een goed netwerk is goud waard, je weet nooit uit welke hoek een opdracht kan komen. Maar als ik alleen vertel wat ik doe (ik ontwerp experiences die mensen aan het denken zetten en in beweging brengen), is dat voor de meeste mensen niet concreet genoeg. Ik moet voorbeelden kunnen geven. Daarom maak ik autonoom werk en schrijf ik artikelen over mijn werk. Opdrachten krijgen is een kwestie van een relatie opbouwen. Pas als mensen weten wie je bent en hebben gezien (of mijn geval nóg beter: ervaren) wat je doet, zijn ze bereid een samenwerking aan te gaan. Periodes van weinig opdrachten brengen inderdaad onzekerheid met zich mee. Het is natuurlijk de bedoeling dat de periodes mét opdrachten voldoende opleveren om die op te vangen. Maar zover is het nog niet. Als ik mede-ondernemers spreek, dan hoor ik vaak dat het echt een paar jaar kost om zover te komen. Ik blijf dus bouwen aan mijn netwerk en mijn zichtbaarheid om het aantal opdrachten te kunnen uitbouwen. Ook dat is ondernemerschap.

Leuk zeg, je blog/magazine! Je schrijft goed, wil je niet méér schrijven?

Wat je misschien (nog) niet van mij weet, is dat ik afgestudeerd ben als tekstwetenschapper. Ik houd van taal en tekst. Toch wil ik niet m√©√©r schrijven, als in dat ik fulltime tekstschrijver of copywriter zou willen zijn. Ik heb afwisseling nodig. Ik houd ervan om denkwerk te combineren met het cre√ęren van iets nieuws en het organiseren daarvan. Als onderdeel van een concept of experience zul je mij zeker wel copy zien writen (of grafisch ontwerpen for that matter), maar ik vind het juist leuk als onderdeel van het totaalplaatje. Ik vind het overigens wel tof om artikelen of publicaties voor een (online) magazine te maken of recepten te bedenken en uit te werken. Benader mij daar gerust voor! Maar als je me voor een half jaar als je contentmaker wilt inhuren, verwijs ik je graag door naar een collega :-)

‚ėÖ

Ben jij zelf ook ondernemer en herken je deze vragen?
Zijn er naast bovenstaande vragen nog andere vragen die jij aan mij wilt stellen?
Laat het me weten in een comment!

 

5 questions about… entrepreneurship

On January 1, 2016 I became a full-time entrepreneur. So in the meanwhile¬†I have¬†a full year of entrepreneurship behind me. In that first year I received many compliments (‘You’re so brave and inspiring!’) and even more questions about my big¬†leap¬†and my work. In this article I’ll answer the 5 most frequently asked questions.

Wasn’t it¬†scary to quit your job and become a fulltime entrepreneur?

Yes it was. Next question ;-)
No, seriously, of course that¬†scared the &#*%$ out of me, d√Ļh… But it was time. I had been working for a boss for about 10 years, 7.5 of which¬†at¬†¬†my last job. It¬†was time for something new and I was already a part-time entrepreneur for about two years. Combining 2¬†part-time jobs is well… challenging; especially if one comes with big¬†responsibilities and the other your very own¬†venture. I wanted to give my own business a fair chance. I would be pretty pissed at myself if on my¬†80th birthday I’d say: ‘What if I h√°d tried it?’. So that left me with one choice: take the leap.

From the kitchen: 5 questions about entrepreneurship - www.morethanmayo.com/5-vragen-ondernemerschap | image: fearless, copyright: More than Mayo foodconcepts

Don’t you miss having a job;¬†don’t you¬†miss having colleagues?

At my last job I worked with some of the most amazing people. But a lot of¬†these people I still have contact with, so I don’t have to¬†miss them. And to see the same faces¬†every day… no, I don’t really miss that ;-) My fellow entrepreneurs are now my colleagues and I make sure I speak with some people every week. I find it very interesting to share our entrepreneurial experiences. What I sometimes do miss is a ‘partner’. I think it would be great to¬†run¬†a company with two people. Someone with whom you ‘click’ and can work well, who complements you¬†and with whom you can ‘discuss¬†the business’. I like to work in a team.

How do you put yourself to work?

Well, I make a cup of coffee, start my computer and go to work. Honestly, it’s that simple. I just go¬†to work and I work¬†all day. The people who ask me this might get tempted¬†to do the laundry or go shopping, I don’t know ;-) But that doesn’t¬†bother me. Every week I make a weekly schedule and every day a¬†to-do list that I work with. There’s always work to do and it’s all for a good cause: my own company. Because I mostly work from home, it’s tempting¬†to continue working. So I for me the challenge is to¬†take time to relax.

How do you get assignments and how do you deal with uncertainty?

I invest a lot of time in making new connections and nourishing existing relationships. A good network is invaluable, you never know where and assignment could come from. But if I only tell people¬†what I do (I design experiences that make people think and create movement) that isn’t specific enough. I have to give examples. That’s why I work on¬†autonomous projects¬†and write articles about my work. It’s all¬†a matter of building a relationship. Only when people know who you are and have seen (or my case even better: experienced) what you do, they are willing to work with you. Periods of little assignments¬†indeed bring some uncertainty. The intention is of course¬†that I make enough money in busy times to cover the times with not so much commissions. But I’m not¬†there yet. When I speak with fellow entrepreneurs, I often hear that it takes a few years to get this far. So I continue to build my network and my visibility in order to expand the number of assignments.

Your blog/magazine is cool! You write well, don’t you¬†want to write more?

What you may not (yet) know about me is that I graduated as a ‘text scientist’. I love language and text. Still, I don’t¬†want to write more, in the sense that I don’t want¬†to be a full-time copywriter. I need variety. I like to combine researching and thinking with creating something new and organizing things to make it real. As part of a concept or experience I definitely ‘write copy’ (or do graphic design for that matter), and¬†as part of a bigger thing it stays fun for me. I do like to work on¬†articles or publications for (online) magazines or think up and work out¬†recipes. You can totally ask me¬†that! But if you want to hire me¬†for six months to be your¬†content creator, I’d refer you to a colleague :-)

‚ėÖ

Are you an entrepreneur himself and recognize you ask this?
Are you aware the questions above any other questions you want to ask me?
Let me know in a comment!
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression