Chocolate networking activity - copyright: More than Mayo foodconcepts

De 5 meest gestelde vragen aan een experience marketeer

Experience marketing gaat over het effectief en belevingsvol communiceren van een verhaal, visie of boodschap naar je doelgroep. Maar wat is beleving’? Waarom moet je iets beleven? En wat doe je als experience marketeer dan precies? In dit artikel krijg je antwoorden op de 5 vragen die het vaakst aan mij gesteld worden.

  1. Wat is beleving?

De term ‚Äėbeleving‚Äô is misschien een beetje ongrijpbaar. Als je ‚Äėm ontleedt kun je zeggen dat er bij beleving sprake is van: 1) interactie (een mate van deelname en betrokkenheid), waarbij 2) meerdere zintuigen geprikkeld worden en 3) een persoon op meerdere niveaus (fysiek, emotioneel, rationeel) geraakt wordt. Maar ook zonder definitie begrijpt je onderbuik wel wat beleving is; het is het contact met een merk, het gevoel dat je erbij krijgt. Je maakt iets mee dat indruk maakt, dat je aan het denken zet en dat je onthoudt.

  1. Waarom moet je iets beleven?

Beleving is in deze tijd van informatie-overload dé manier om mensen te bereiken en te raken. Door meerdere zintuigen te prikkelen, wordt communicatie opvallend, boeiend en memorabel. Als verhalen en visies tot leven komen, worden ze gezien en onthouden. Mensen voelen een connectie met je merk, je product of visie. Je brengt een sterke en blijvende relatie tot stand, wat ervoor zorgt dat klanten terug komen, langer blijven of meer bij je uitgeven. En je zorgt dat mensen graag over je product of dienst vertellen, waardoor je boodschap zich verder verspreidt

Food is fuel video quiz and tasting - copyright: More than Mayo foodconceptsAn interactive video experience to entertain¬†√°nd express¬†a company’s vision on the importance of lunch on a workday¬†–¬†copyright: More than Mayo

  1. Food als communicatiemiddel?

Eten en drinken prikkelt de zintuigen heel direct en het roept herinneringen en emoties op. Dat maakt het een krachtig en effectief communicatiemiddel. Dat universeel in te zetten is. Ja, óók als jouw boodschap over rollen in een organisatie gaat of je een visie hebt over hoe je meer geluk in je leven kunt ervaren. Zelfs als je geen eetbaar product maakt of een horecaonderneming hebt, kun je food als middel inzetten om je verhaal effectief te communiceren.

  1. Voor wie is beleving?

Uit onderzoek blijkt dat consumenten van nu hun geld liever uitgeven aan belevingen dan aan spullen. We leven in een belevingseconomie. En of je nu een product verkoopt of een dienst; het is belangrijk om een sterke connectie te cre√ęren met jouw doelgroep. Beleving is d√© manier om dat te bereiken. Vooral voor innovatieve organisaties met een bijzonder verhaal of unieke¬†visie, die hun boodschap of kennis op een creatieve manier¬†willen communiceren.

  1. Wat doet een experience marketeer?

Een experience marketeer verdiept zich in jouw merk en doelstellingen en ontwerpt een campagne die de zintuigen prikkelt. Waarmee jouw boodschap beter binnen komt. Je doelgroep leert iets, gaat dieper of anders over een onderwerp nadenken, of vermaakt zich op z’n minst. En voelt zich meer verbonden met je merk. Een experience marketeer is een marcom strateeg, conceptontwerper, organisator en regisseur in één. Die jouw merk op een creatieve, inspirerende en memorabele manier in de markt zet.

‚ėÖ

Benieuwd wat we voor jouw merk kunnen betekenen? Laten we er samen over brainstormen!

Chocolate networking activity - copyright: More than Mayo foodconceptsA chocolate networking activity that connects people at an event¬†–¬†copyright: More than Mayo

The 5 most frequently asked questions to an experience marketer

An experience communicates a story, vision or message to your target audience. But what exactly √≠s an experience? Why should it be an experience? In this article I’ll give you the¬†answers to the questions that I¬†most frequently get asked.

  1. What is experience?

The word¬†‘experience’ may be a little elusive. Let’s take it step by step.¬†You can speak of experience if there’s: 1) interaction (participation and involvement), during which 2) multiple senses are stimulated and 3) a person¬†is touched and moved on multiple levels¬†(physical, emotional, rational). But even without a definition, you¬†might have a gut feeling about¬†what an experience is; it’s the connection with a brand, the feeling it gives you. It’s¬†¬†something you actually experience, that you’ll remember.

  1. Why experience something?

In¬†this time of information overload, experiences are the way to reach, touch and move¬†people. By stimulating the senses, communication becomes remarkable, engaging and memorable. When stories and visions come to life, they’ll be noticed¬†and remembered. You’ll create a strong and lasting relationship, which makes customers return, stay longer or spend more. And makes people tell others about your product or service, which will spread your message further.

  1. Food as a means of communication? 

Food stimulates¬†the senses directly. In addition, food refers¬†to memories ‚Äč‚Äčand arouses emotions. This¬†makes it a powerful and effective means of communication. You can use food to tell something about a non-food subject. So why not use food to discuss about roles in an organization or inspire people to increase their sense of happiness in their lives. Even if you don’t sell an edible product or run a catering¬†company, you can use food as a medium to communicate your message effectively.

Interactieve expositie 'Brainfood'An interactive exposition where you can see, read, play, smell,¬†taste √°nd: learn about what food does for your brain¬†–¬†copyright: More than Mayo

  1. Who benefits from experience?

Research shows that consumers in general prefer to spend their money on experiences now more than ever. We live in an experience economy. And whether you are selling a product or service; it’s important to create a strong connection with your target audience. Experiences are the way to achieve that. Especially for innovative organizations, who want to communicate their message or knowledge in a creative and engaging way.

  1. What does an experience marketer do?

An experience marketer researches your brand and targets and designs a campaign that stimulates the senses. So your message wil actually sink in. Your target audience learns something, think deeper or different about a subject or will be entertained at least. An experience marketer is a marcom strategist, concept designer and creative director combined in one person. Who markets your brand in a creative, inspiring and memorable way.

‚ėÖ

Are you wondering what we can do¬†for your brand? Let’s brainstorm about it!
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression